Nieuws

GroenLinks wil naar relaxt coffeeshopbeleid

Arno Bonte GroenLinks Rotterdam Raadslid Gemeenteraad

De Rotterdamse fractie van GroenLinks vindt dat het tijd is om afscheid te nemen van het uitsterfbeleid van coffeeshops. Rotterdam zou naar een ontspannen coffeeshopbeleid toe moeten, waarin niet meer wordt aangestuurd op sluiting van zo veel mogelijk coffeeshops en waarin weer ruimte komt voor het openen van nieuwe coffeeshops.

Lees verder

GroenLinks wil asbestloket voor Rotterdam

Rotterdam moet een asbestloket instellen, waar Rotterdammers hulp en advies kunnen krijgen wanneer zij erachter komen dat er asbest in hun woning zit. Dat voorstel doet GroenLinks Rotterdam vandaag in schriftelijke vragen aan het Rotterdamse college. Rotterdammers zouden hier ook geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheden om tegelijkertijd met de sanering van de asbest energiebesparende maatregelen te nemen.

Lees verder

Rotterdam maakt wietteelt legaal

Rotterdam wil de wietteelt reguleren. Daar sprak een meerderheid van de gemeenteraad zich vandaag voor uit. Het nieuwe kabinet maakt experimenten met legale wietteelt in een aantal gemeenten mogelijk. Rotterdam heeft al een plan klaar liggen voor de productie van gereguleerde wiet. 

Lees verder

Ruimte voor streetart in Rotterdam

Vandaag presenteren D66, GroenLinks en NIDA de initiatiefnota Ruimte voor streetart.  In deze nota doen de partijen 14 voorstellen om het maken van streetart te stimuleren, de stad op te fleuren en illegale graffiti tegen te gaan. Zo stellen de indieners onder andere voor om afvalcontainers en electriciteitshuisjes hiervoor beschikbaar te stellen en expositieruimte te faciliteren voor streetart.

Lees verder

Rotterdam krijgt Groenmakelaar

De gemeente Rotterdam krijgt een groenmakelaar, die initiatiefnemers van nieuwe projecten op het gebied van natuur- en milieueducatie gaat ondersteunen bij het realiseren van hun groene ideeën. Dat is het resultaat van een motie van GroenLinks, D66 en PvdA die gisteren werd aangenomen in de gemeenteraad. 

Lees verder

Gentrificatie geen doel van gemeente

Het 'verzilveren van gentrificatie' mag geen criterium zijn waaraan wordt getoetst of Rotterdamse huurwoningen mogen worden verkocht. Na een verhit debat over het beleidskader verkoop huurwoningen werd een amendement van GroenLinks, waarmee dit criterium uit het raadsbesluit werd geschrapt, unaniem aangenomen.

Lees verder

Pagina's